Innehållsredigering

Hur du redigerar sidfoten

Längst ned på på din webbplats finns ett antal länkar. Detta kallas för sidfoten, och du kan enkelt redigera länkarna i sidfoten genom att klicka på dem. Följande meny visas då: Som du ser kan du ändra diverse egenskaper med texterna som t.ex. fetstil och kursivt Du kan också lägga till eller ta bort länkar från sidfoten. du klickar exempelvis på denna ikon för att infoga en ny länk och sen kan ni klicka på denna ikon för att ta radera en länk.

Skapa och ändra menystruktur

Strukturen i menyn på din webbplats kan göra underverk för hur dina besökare navigerar och upplever din webbplats. Tag därför ett ögonblick och se över strukturen så den känns helt rätt för just din webbplats. Passa på att översätt eller ändra namn på olika menyval så de passar Börja med att klicka på knappen "Webbsidesstruktur" i vänsterkanten i din webbläsare: Du får då upp följande fönster som den nuvarande visar menystrukturen: För att redigera en sida, markera den så dess rad blir ...

Separera linje / Skiljelinje

En "Separera Linje" eller en Skiljelinje är ett designelement som kan användas för att skapa diskreta men ändå tydliga gränser mellan olika sektioner på din webbplats. Ett exempel på skiljelinje visas i bilden nedan mellan rubriken och brödtexten: Efter att du lagt in en skiljelinje i din webbplats kan du vilja ändra den. Detta görs genom att hålla muspekaren över skiljelinjen och sedan klicka på kugghjulet: Konfigurationen för din skiljelinje visas nu. Här kan du välja mellan olika föri...

Byta typsnitt på enskilda textrader

Det finns sätt att byta typsnittsmallar för en hel webbplats på ett enkelt sätt (se separat guide), men ibland vill man finjustera vissa texter, exempelvis öka eller minska storleken, göra texten fetare eller kanske kursiv. Du markerar du du vill ändra typsnitt på och då visas denna redigeringsmenyn: Därefter klickar du på "Typsnitt" för att välja ett nytt typsnitt på texten du har markerad. Du kan även klicka på för att få fram en lista på ännu fler typsnitt du kan välja mellan. No...