Hur du redigerar sidfoten

Längst ned på på din webbplats finns ett antal länkar. Detta kallas för sidfoten, och du kan enkelt redigera länkarna i sidfoten genom att klicka på dem. Följande meny visas då: 

Som du ser kan du ändra diverse egenskaper med texterna som t.ex. fetstil och kursivt  Du kan också lägga till eller ta bort länkar från sidfoten.

du klickar exempelvis på denna ikon beasy_8.PNG för att infoga en ny länk och sen kan ni klicka på denna ikon beasy_8.PNG för att ta radera en länk.