Skapa och ändra menystruktur

Strukturen i menyn på din webbplats kan göra underverk för hur dina besökare navigerar och upplever din webbplats. Tag därför ett ögonblick och se över strukturen så den känns helt rätt för just din webbplats. Passa på att översätt eller ändra namn på olika menyval så de passar 

Börja med att klicka på knappen "Webbsidesstruktur" i vänsterkanten i din webbläsare:

Du får då upp följande fönster som den nuvarande visar menystrukturen: 

För att redigera en sida, markera den så dess rad blir grön och välj sedan "Sidinställningar" i fönstrets nedre del. Du får då upp följande fönster:

Här kan du sätta nytt namn på sidan och, om du vill, sätta en annan titel, beskrivning och separata nyckelord istället för de globala inställningar som finns för hela webbplatsen.

Notera också att om du döper om sidan så ändras också sökvägen till den i din webbplats. Detta innebär att om sidan tidigare hette "Hej" så var adressen till sidan "http://www.adresstilldinwebbsida.xx/hej". Döper du sidan till "Tjoohoo" så blir adressen istället "http://www.adresstilldinwebbsida.xx/tjohoo".

När du är klar med dina ändringar klickar du på OK i fönstrets högre nedre hörn. Om du ångrar dig och inte vill ändra nu, klicka på Avbryt till vänster om OK-knappen.

Tillbaka i huvudmenyn finns det fler saker du kan ändra på: 

Genom att markera den sida du vill flytta kan du med pilknapparna (fönstrets nedre vänstra hörn) flytta var i menyn sidan ska finnas. Kanske är det viktigast för dig att dina kontaktuppgifter ligger högst upp, eller om du driver en butik är det kanske viktigast med en sida med kontaktuppgifter och adress till butiken.