Vilka inställningar ska jag använda i min E-postklient?

Här hittar inställningarna vi rekommenderar för e-postklienter:

Inkommande e-postserver (imap):
Värdnamn: imap01.binero.se
Port: 143
STARTTLS: aktiverat
Notera att användarnamnet också är din e-postadress


Inkommande e-postserver (för pop3):
Värdnamn: pop01.binero.se
Port: 110
STARTTLS: aktiverat
Notera att användarnamnet också är din e-postadress


Utgående e-postserver (smtp):
Värdnamn: smtp01.binero.se
Port: 587
STARTTLS: aktiverat
Autentisering: Lösenord
Skriv in e-postadress och lösenord även här

 

Känner du dig osäker på om du ska använda IMAP eller POP3 för inkommande?
Mer info om dessa protokoll finns på dessa guider:

Vad är IMAP?
Vad är POP3?
Vad är SMTP?