Hur gör jag en överlåtelse av en Domän?

Beställ domänöverlåtelsen
Det första steget för att genomföra en domänöverlåtelse är att gå till “Domän & Webbplats” -> “Domänöverlåtelse” i kontrollpanelen. Du kommer då till översiktssidan för dina domänöverlåtelser, och finner där knappen “Beställ överlåtelse”.

Sen bockar du för de första alternativet "Byt ägare på en eller flera domäner på mitt kontot" och klickar på "Beställ överlåtelse".Här väljer du enkelt vilket eller vilka domännamn du vill beställa en överlåtelse på. Om man vill överlåta fler domäner än en samtidigt så måste både nuvarande och kommande ägare vara samma på alla valda domäner (valideras i nästa steg). När du valt vilka domäner du vill överlåta går du vidare till nästa steg.

I detta steg fyller du i samtliga uppgifter om både den nuvarande ägaren av domänen och den nya ägaren som ska ta över ägarskapet av domännamnet. Den nuvarande ägaren valideras mot de faktiska ägaruppgifterna i registeruppgifterna för de toppdomäner som kräver detta, och den nya ägaren valideras uppgifterna mot det kundnummer som fylls i. Den nya ägaren måste ha ett konto hos Websupport för att överlåtelsen skall gå att utföra. Ett kostnadsfritt Websupport Domän konto fungerar dock utmärkt. Konto kan beställas via denna länk Websupport Store

När allt är ifyllt går du vidare via knappen “Nästa” och om alla valideringar mot de domännamn som valts, och den nya ägarens kundnummer stämmer så kommer överlåtelsebeställningen läggas in.

Hantera blanketter och slutför överlåtelsen

Bilden ovan visar översiktssidan för överlåtelser. När en beställning lagts på en domänöverlåtelse så genereras här de nödvändiga blanketterna som krävs för att slutföra överlåtelsen. Nästa steg är då att ladda ner denna blankett via knappen “Ladda ner” i tabellen. Därefter skall blanketten skrivas under på anvisade platser av både nuvarande och ny ägare till domänerna. När detta är gjort så måste blanketten skickas till Websupport för granskning och genomförande av överlåtelsen. Detta görs med fördel genom att  scanna in/fota den underskrivna blanketten och därefter ladda upp den via knappen “Ladda upp fil”. Det går dock också bra att faxa, posta eller maila blanketten till oss på registry@websupport.se, men handläggningstiden av överlåtelsen kan då bli längre än vid direkt uppladdning i kontrollpanelen.

När den underskrivna blanketten laddats upp i kontrollpanelen kommer statusen på överlåtelsen ändras till “Behandlas” och vår registryavdelning kommer då att kontrollera så blanketten är korrekt och att inga kompletteringar behöver göras. Därefter kommer överlåtelsen antingen genomföras, avslås eller återgå till kund för komplettering. Om överlåtelsen avslås eller kräver komplettering kommer du som nuvarande ägare bli kontaktad via e-post, och när slutligen överlåtelsen går igenom kommer du också få ett meddelande. Det går dock givetvis att hela tiden se överlåtelsestatusen i realtid inne i sin kontrollpanel.

Att tänka på vid domänöverlåtelser

- Om överlåtelsen sker till ett annat kundnummer flyttas inga övriga tjänster med (e-postkonton, webbplatser, databaser etc.) och de tjänster som finns i kontrollpanelen för webbplatsen raderas (e-postkonton, statistik, Website Buildern etc). Det är alltså endast domännamnet som flyttas.

- Denna procedur gäller överlåtelse av alla domännamn vi för närvarande kan överlåta. Korrekt underskriva blanketter är obligatoriskt även för generiska domäner.

- Överlåtelsen genomförs normalt inom fem till åtta arbetsdagar.

- Vid beställning av fler än fem domännamn samtidigt så skapas fler sidor i dokumentet. Det är viktigt att skriva under alla sidor och att det laddas upp som ett komplett dokument.