Skapa filterregler för automatisk behandling av meddelanden

Här följer en guide för hur man går tillväga för att skapa filterregler för att per automatik kunna kontrollera vad som sker med meddelanden som tas mot.
Mer information angående våran Microsoft Exchange-tjänst finns att hitta här! 

 

Detta görs genom att logga in mot vår OWA (Outlook Web Access) klient som finns på https://ex.binero.se/owa/ enligt följande steg:

1. Surfa till https://ex.binero.se/owa/ och logga in med e-postadressen och lösenordet till den adress ni vill hantera.

2. Klicka på kugghjulet uppe till höger bredvid din visningsbild och välj Alternativ.

3. Expandera E-post > Automatisk bearbetning > Regler för inkorgen och rensning i trädstrukturen till vänster.

4. I vyn till höger så kan existerande regler ses samt nya regler skapas genom att klicka på + tecknet under Regler för inkorgen.
I rutan som följer anges önskat beteende, exempelvis som följande regel som tar bort meddelanden som innehåller "nyhetsbrev" eller "reklam" i ämnet:

5. Klicka uppe till vänster på OK för att lägga till och spara den nya regeln som då träder i kraft direkt.
Ett till exempel för hur meddelanden kan vidarebefordras till en annan e-postadress:

Obs. Tänk på att vara försiktig när du skapar dessa regler så inte viktig e-post raderas av misstag eller liknande oönskat beteende uppstår.