Secure Sockets Layer (SSL) är en säkerhetsmekanism som  används för att kryptera kommunikationen mellan två enheter. Ofta är ena sidan en webbserver (ex. onlinebutik) och den andra är en webbläsare (ex. Firefox eller Internet Explorer). Tanken med att kryptera data som sänds till och från dessa två enheter är att ingen annan på nätverket (oftast internet) ska kunna avlyssna eller manipulera informationen. Handlar man på internet så faller det sig naturligt att man använder SSL för att kryptera ex. kreditkortsinformation. Även mindre "kritiska" data, ex. lösenord eller e-post, bör krypteras men det är inte lika vanligt, då det belastar webbservern mer än om kryptering inte används. Högre belastning innebär större fördröjning och högre driftkostnader för webbservern och de kostnaderna har kanske högre prioritet än användarnas säkerhet.

SSL kan med fördel användas för ökat integritetsskydd på Internet och därmed för att omöjliggöra, eller i vart fall kraftigt försvåra, att avlyssna trafiken. Om en webbadress börjar med https://www... används i praktiken SSL. Många vanliga webbplatser (t ex gmail och hotmail) tillåter att man aktiverar SSL genom att ändra http://www... till https://www... dvs genom att bara lägga till ett s.

Källa: Wikipedia