Hur installerar jag Prestashop?

Nedan är en guide hur man manuellt installerar Prestashop 1.7.6.4 på sin Linux-webbplats, vill även tillägga att Prestashop är ett ganska krävande CMS och vi rekommenderar inte att köra prestashop på Privatpaket utan minst Företagspaket.

Skapa linux webbplats genom att logga in på kontrollpanelen och navigera till ”Domän och Webbplats” -> ”Webbplatser” -> ”Lägg till”. Under domän matar du in domänen som din prestashop ska ligga på t.ex mindomän.se om det är en subdomän t.ex. prestashop.mindomän.se så bocka i subdomän. Var noga med att att ”Linux/Apache” är förbockat. Klicka därefter på ”Lägg till webbplats”

Navigera därefter till ”Databaser” -> ”MySql” -> ”Lägg till databas”. Välj ett passande namn på databasen t.ex. Prestashop. Databasens namn kommer då bli ditt kundnummer-databasnamnet. Användarnamnet är slumpmässigt valt av systemet. Välj därefter ett lösenord. Skriv ner databasnamn, databasanvändare, lösenord och värdnamn och klicka därefter på ”Lägg till”.

Ladda ned prestashop via prestashop.com

Packa upp filen i en egen mapp på din dator

 

Ladda upp mappens innehåll till public_html på den skapade webbplatsen via en FTP-klient, vi rekommenderar FileZilla.

Surfa in på webbplatsen

Mata in dom uppgifter som efterfrågas. När ni kommer till steget med databaser så matar ni in uppgifterna som ni använde för att skapa upp er databas.

När installationen är slutförd, för att komma åt ”backoffice” så behöver du radera en mapp. Detta görs lättast via FTP-klienten.