Generellt

Hur många mail kan jag skicka och till hur många mottagare?

Hos oss kan du maila till max 100 mottagare per mail, (bcc, cc inräknade) och sända ej mer än 300 mail per halvtimme eller 5000 mail per dag. Begränsningar måste finnas för att undvika att utskick kan ge upphov till spamklassning av avsändande IP-nr. Vill man skicka mail utöver dem gränserna behöver man använda en externtjänst för detta.

Begränsning av inkommande epost till noreply-addresser

På grund av stor mängd inkommande studsmail, har vi infört en begränsning av epost till adresser som börjar på "noreply@", "no-reply@" och "donotreply@", begränsningen är 200 mail per dag per domän. Vill man dock motta alla studsmail så måste man använda en annan avsändaradress än de ovan nämnda.

Hur skapar jag ett Exchange-konto?

Här följer en guide på hur du gör för att skapa en Microsoft Exchange-adress. Mer information angående våran Microsoft Exchange-tjänst finnas att hitta här! (https://websupport.se/microsoft-exchange/) Först och främst måste du aktivera Microsoft Exchange-stödet på den webbplatsen du vill koppla Exchange-adressen till. 1. Börja med att gå in under Domän och Webbplats > Webbplatser via kontrollpanelen 2. Klickar sedan på REDIGERA bredvid webbplatsen i fråga. 3. En ny ruta k...

Vad är e-postkonton?

E-postkonto är den plats som tar emot ett e-postmeddelande, t ex support@dindomän.se. E-posten ligger där tills du ska läsa den / hämta ned den till din dator. En person kan ha flera namn/adresser kopplade till sitt eget e-postkonto (alias). Alias är ett konto som vidarebefordrar e-posten till ett annat e-postkonto inom domänen.

Vad är IMAP?

IMAP (Internet Message Access Protocol): Är ett sätt för e-postprogram att läsa e-post (elektronisk post) direkt på e-postservern. Är en enorm fördel då man inte flyttar mailen från mail-servern utan man kan läsa den från olika ställen samt att man inte behöver oroa sig för hårddiskkrascher och dylikt

Vad är POP3?

När vi pratar om e-post så står det för "Post Office Protocol". Det är ett sätt för e-postprogram att hämta inkommande e-post (elektronisk post) från en e-postserver. Meddelanden som hämtas med POP3 raderas vanligtvis från servern efter att ha sparats lokalt på din dator.

Vad är SMTP?

SMTP står för "Simple Mail Transfer Protocol" vilket är ett kommunikationsprotokoll för att skicka E-post mellan datorer.

Hur många mail och mottagare kan jag ha?

Hos oss kan du maila till max 100 mottagare per mail, (bcc, cc inräknade) och sända ej mer än 300 mail per halvtimme eller 5000 mail per dag. Begränsningar måste finnas för att undvika att utskick kan ge upphov till spamklassning av avsändande IP-nr.

Vad är SSL för e-post?

SSL står för Secure Socket Layer och används för att skicka och ta emot information med kryptering istället för att skicka allting i klartext, detta för att ingen annan ska kunna utläsa informationen som t.ex. skickas i ett mail.

Kan jag använda SSL hos er?

Ja, du kan skicka e-post via SSL hos oss för ökad säkerhet och kryptering. Du behöver då använda dessa ingående och utgående servrar/portar: Utgående: SMTP-SSL Port 465 (smtp01.websupport.se) (Autentisering krävs) Inkommande: IMAP-SSL Port 993 (imap01.websupport.se) Inkommande: POP3-SSL Port 995 (pop01.websupport.se)

Har ni spamskydd?

Vi har ett av marknadens bästa spamskydd. Det mesta av all spam stoppas redan innan det når mailservern, övriga mail som misstänks vara spam läggs i en mapp med namnet "Spam" i ditt e-postkonto.

Stödjer ni Push teknik för e-post?

Nej, vi stödjer i dagsläget inte push men en IMAP-anslutning fyller i de allra flesta fall samma funktioner.