Generellt

Jag skulle behöva få hjälp med min Android-enhet.

Till skillnad från exempelvis iPhone eller iPad från Apple är det svårt att inkludera länkar till alla företag som tillverkar produkter med Android som operativsystem. Vi har därför här ett urval av länkar som vi hoppas kan vara till hjälp. Finns inte din tillverkare med här rekommenderar vi att du kontaktar din återförsäljare om du behöver hjälp med din Android-produkt. Samsung (http://www.samsung.com/se/support/main/supportMain.do) - Telefoner och tablets Sony (https://www.sony.se/electroni...

Filter i Webmailen

Filter i webmailen kan används till mycket, exempel på detta är att blockera meddelnaden från specifika avsändare eller blockera ord/fraser som förkommer i spam mails eller liknande. Det går även att gör så att mails från en specifik avsändare hamnar i en särskild mapp om det skulle önskas. 1. Börja med att logga in på webmailen (https://webmail.websupport.se) 2. Klicka på "Inställningar >> Filter", här inne klickar du på plustecknet i den högra spalten (Filter) längst ned. Filterna...

Var hittar jag vilken inkommande/utgående mailserver som ska användas?

Inloggad på din kontrollpanel (https://login.websupport.se) hos oss så kan du hitta serverinställningarna under E-post > E-postkonton Vanliga frågor och svar: Vad är IMAP? (https://loopia.ladesk.com/849861-Vad-%C3%A4r-IMAP) Vad är POP3? (https://loopia.ladesk.com/362203-Vad-%C3%A4r-POP3) Vad är SMTP? (https://loopia.ladesk.com/534209-Vad-%C3%A4r-SMTP)

Hur byter jag lösenord på mitt e-postkonto?

Detta kan bytas i kontrollpanelen under "E-post > E-postkonton" genom att klicka på "Redigera" till höger om den adressen du vill byta lösenord på. Det går även att ändra lösenordet i webbmailen (https://webmail.websupport.se/) under "Inställningar > Lösenord".

Hur lägger jag till en signatur i webbmailen?

För att lägga till en signatur i webmailen följ dessa instruktioner. - Först loggar du in på din webmail.websupport.se (http://webmail.websupport.se). - Sen så går du till "Inställningar" uppe till höger. - Där väljer du "Identiteter". - I vänsterkolumnen så väljer du din mejladress. - I textrutan fyller du i din signatur så som du vill ha den. (om du vill ha bilder och länkar i din signatur så väljer du att spara den som HTML signatur) - Sparar och mailar. Obs! Om du valt ...

Varför du ska skicka e-post via Websupports servrar

Visste du att du kan skicka din e-post via Websupports servrar? Läs mer om varför detta är det bästa alternativet för dig som Websupport-kund! - I princip alla internetleverantörer har idag infört spärrar som gör det möjligt att endast skicka e-post via deras servrar. Detta har gjorts på grund av att allt för många datorer smittas av virus och andra program som sedan använder dessa datorer för att skicka skräppost, så kallad spam. Genom att tvinga kunderna att använda internetleverantör...

IMAP och POP3: Detta är skillnaden

IMAP och POP3, vad är det? Här kan du läsa mer om vad respektive teknik innebär och vad det betyder för dig och din e-post. - Detta är IMAP och POP3 Websupport erbjuder två olika former av konton för detta, antingen ett konto kallat POP3, eller ett konto kallat IMAP eller IMAP4. Kort beskrivet är skillnaden mellan de två att i fallet POP3 laddas all post ned till din dator från Websupports e-postserver och tas sedan bort från Websupports e-postserver. Detta innebär att du själv må...

Hur många mail kan jag skicka och till hur många mottagare?

Hos oss kan du maila till max 100 mottagare per mail, (bcc, cc inräknade) och sända ej mer än 300 mail per halvtimme eller 5000 mail per dag. Begränsningar måste finnas för att undvika att utskick kan ge upphov till spamklassning av avsändande IP-nr. Vill man skicka mail utöver dem gränserna behöver man använda en externtjänst för detta.

Begränsning av inkommande epost till noreply-addresser

På grund av stor mängd inkommande studsmail, har vi infört en begränsning av epost till adresser som börjar på "noreply@", "no-reply@" och "donotreply@", begränsningen är 200 mail per dag per domän. Vill man dock motta alla studsmail så måste man använda en annan avsändaradress än de ovan nämnda.

Vad är e-postkonton?

E-postkonto är den plats som tar emot ett e-postmeddelande, t ex support@dindomän.se. E-posten ligger där tills du ska läsa den / hämta ned den till din dator. En person kan ha flera namn/adresser kopplade till sitt eget e-postkonto (alias). Alias är ett konto som vidarebefordrar e-posten till ett annat e-postkonto inom domänen.

Vad är IMAP?

IMAP (Internet Message Access Protocol): Är ett sätt för e-postprogram att läsa e-post (elektronisk post) direkt på e-postservern. Är en enorm fördel då man inte flyttar mailen från mail-servern utan man kan läsa den från olika ställen samt att man inte behöver oroa sig för hårddiskkrascher och dylikt

Vad är POP3?

När vi pratar om e-post så står det för "Post Office Protocol". Det är ett sätt för e-postprogram att hämta inkommande e-post (elektronisk post) från en e-postserver. Meddelanden som hämtas med POP3 raderas vanligtvis från servern efter att ha sparats lokalt på din dator.

Vad är SMTP?

SMTP står för "Simple Mail Transfer Protocol" vilket är ett kommunikationsprotokoll för att skicka E-post mellan datorer.

Hur många mail och mottagare kan jag ha?

Hos oss kan du maila till max 100 mottagare per mail, (bcc, cc inräknade) och sända ej mer än 300 mail per halvtimme eller 5000 mail per dag. Begränsningar måste finnas för att undvika att utskick kan ge upphov till spamklassning av avsändande IP-nr.

Vad är SSL för e-post?

SSL står för Secure Socket Layer och används för att skicka och ta emot information med kryptering istället för att skicka allting i klartext, detta för att ingen annan ska kunna utläsa informationen som t.ex. skickas i ett mail.

Kan jag använda SSL hos er?

Ja, du kan skicka e-post via SSL hos oss för ökad säkerhet och kryptering. Du behöver då använda dessa ingående och utgående servrar/portar: Utgående: SMTP-SSL Port 465 (smtp01.binero.se) (Autentisering krävs) Inkommande: IMAP-SSL Port 993 (imap01.binero.se) Inkommande: POP3-SSL Port 995 (pop01.binero.se)

Har ni spamskydd?

Vi har ett av marknadens bästa spamskydd. Det mesta av all spam stoppas redan innan det når mailservern, övriga mail som misstänks vara spam läggs i en mapp med namnet "Spam" i ditt e-postkonto.

Stödjer ni Push teknik för e-post?

Nej, vi stödjer i dagsläget inte push men en IMAP-anslutning fyller i de allra flesta fall samma funktioner.