Filter i Webmailen

Filter i webmailen kan används till mycket, exempel på detta är att blockera meddelnaden från specifika avsändare eller blockera ord/fraser som förkommer i spam mails eller liknande. Det går även att gör så att mails från en specifik avsändare hamnar i en särskild mapp om det skulle önskas.


1. Börja med att logga in på webmailen


2. Klicka på "Inställningar >> Filter", här inne klickar du på plustecknet i den högra spalten (Filter) längst ned.
Filternamn har ingen betydelse på själva filtret, det är endast för att du ska känna igen filtret.

 


3. "Filtrera på någon av följande regler" ska vara ibockad.


Nu kan man välja vad den ska filtrera på, för att filtrera en användare så väljer du i första rutan "Avsändare", i andra rutan väljer du "Innehåller" så kan du sedan fylla i e-postadressen du vill filtrera bort.


4. Nu får du välja vad du vill ska hända med mailet, i fallet på bilden så har jag valt "Ta bort meddelande" då jag inte vill att det ska hamna i någon katalog, man hade kunna välja till exempel "Flytta meddelande till" och i nästa rutan så hade man kunna valt "Spam" eller annan valfri katalog.


5. Klicka sedan på krysset ute till höger så att du sedan kan välja "Avsluta filtrering".