Hur många mail kan jag skicka och till hur många mottagare?

Hos oss kan du maila till max 100 mottagare per mail, (bcc, cc inräknade) och sända ej mer än 300 mail per halvtimme eller 5000 mail per dag.

Begränsningar måste finnas för att undvika att utskick kan ge upphov till spamklassning av avsändande IP-nr.

 

Vill man skicka mail utöver dem gränserna behöver man använda en externtjänst för detta.