Använd SSH med public key i Linux, Unix eller Mac OS X

Om du använder SSH lite mer regelbundet än gemene person kan det vara dags att börja använda en publik ssh-nyckel, så du inte längre behöver fylla i ditt lösenord varje gång du ansluter.

Den här guiden visar hur du gör detta via terminal i Linux, Unix eller Mac OS X, de bilder som kommer användas är från en Mac - men det är precis samma tillvägagångssätt om du är en Linux/Unix-användare.

Vi förutsätter att du redan har skapat en SSH-användare, vilket du kan göra i din kontrollpanel under Filer > SSH.

1. Börja med att starta upp din terminal och kör följande kommando:

ssh-keygen

Detta genererar en privat- och publik ssh-nyckel för att slippa autentisera med användarnamn och lösenord.

Du kommer då bli frågad om vart du vill spara filerna, den fördefinierade sökvägen /Users/användarnamn/.ssh/id_rsa skall det vara så tryck Enter.

Härnäst får du bestämma om du vill ha ett lösenord på nyckeln, eftersom syftet med det här är att slippa skriva användarnamn och lösenord vid anslutning skippar vi detta genom att trycka Enter två gånger (en gång för att sätta ingenting som lösenord, och en andra gång för att bekräfta lösenordet).

Nu är nyckeln skapad, och ditt terminalfönster borde se ut såhär:

2. Nästa steg är att kopiera den publika nyckeln som skall användas, som finns skapad under .ssh/id_rsa.pub. För att snabbt printa ut innehållet i denna fil kan du köra kommandot cat:

cat .ssh/id_rsa.pub

Markera allting som printats ut med musen likt nedan:

Sitter du med Linux så är allting redan kopierat när du markerat texten, sitter du på en Mac trycker du på Cmd+C för att kopiera texten.

3. Nu ska vi slänga in den publika nyckeln på ditt konto hos Websupport, det gör du genom att först ssh'a in på ditt konto med din ssh-användare:

ssh kundnummer_användarnamn@ssh.websupport.se

Är det första gången du ansluter så möts du av promten:

The authenticity of host 'ssh.websupport.se (195.74.38.52)' can't be established.

Om så är fallet skriver du yes och trycker enter för att lagra värdnamnet i din lista över kända värdar.

Efter detta får du skriva in lösenordet för din SSH-användare. Ditt terminalfönster borde nu se ut ungefär så här:

4. När du gjort detta ska vi skapa sökvägen för den publika nyckeln. Gör detta genom att köra följande kommandon:

mkdir .ssh

Detta skapar den dolda mappen .ssh, som är en del av sökvägen.

chmod 700 .ssh

Detta sätter läs-, skriv- och exekveringsrättigheter för din användare.

touch .ssh/authorized_keys

Detta skapar filen authorized_keys i den dolda mappen .ssh, där den publika nyckeln skall ligga.

chmod 600 .ssh/authorized_keys

Detta sätter läs- och skrivrättigheter för din användare på filen authorized_keys.

Ditt terminalfönster borde nu se ut såhär:

Slutligen är det dags att faktiskt slänga in den publika nyckeln i filen authorized_keys, enklast är att göra det direkt i terminalen - men går såklart även att göra genom exempelvis FTP. I det här exemplet använder vi textredigeraren nano. Skriv följande i din terminal för att använda nano:

nano .ssh/authorized_keys

Här vill du klistra in hela dina publika nyckel (som vi kopierade i steg 2). Sitter du på Linux trycker du Shift+Insert, sitter du på en Mac trycker du Cmd+V.

Det är även viktigt att hela nyckeln ligger på en rad, är det på flera rader och inte ser ut som bilden ovan så se till att ta bort radbrytningarna.

Tryck Ctrl+O för att spara filen, och Ctrl+X för att gå ut ur nano.

5. Klart! Nästa gång du ansluter via ssh skriver du bara:

ssh kundnummer_användarnamn@ssh.websupport.se

Du kommer du logga in direkt utan att behöva ange ditt lösenord, likt bilden nedan: