MSSQL

Kom igång med MS SQL

1. Logga in i kontrollpanelen med ditt Websupportkonto. 2. Klicka på Databaser i menyn till vänster följt av MSSQL: 3. Du möts nu av vyn nedan. Klicka på "Lägg till databas" för att skapa en ny databas: 4. Du möts nu av denna vy. Fyll i önskat namn på databasen. Namnet när databasen är skapad består av ditt kundnummer och namnet du anger i fältet till höger om rubriken "Databasnamn". 5. Ange sedan lösenord. Lösenordet måste vara komplext nog för att godkännas. Lösenordet måste bestå av 8...

Anslutning via SSH-tunnel (MSSQL)

Denna guide förutsätter att du redan satt upp ett SSH-konto. Om du inte gjort det ännu, se länk nedan till en guide som beskriver hur du gör detta. Av säkerhetsskäl tillåter inte Websupport extern anslutning till våra databasservrar i Websupport 2.0. Den negativa effekten det får med sig för våra kunder är att man (utan vidare) inte kan koppla upp sig mot sina databaser via externa programvaror (t.ex. Microsoft SQL Server Management Studio) vilket är besvärande för många som föredrar att arbeta...

Ändra och radera databaser i MS SQL

Ibland vill man ändra saker. Ett lösenord kanske, eller så vill man radera databasen och börja om. Här är en guide för det. Öppna vyn för dina MSSQL-databaser. Detta hittar du i kontrollpanelen under Kontrollpanel > Databaser > MSSQL. Detta är vyn över dina databaser: I fallet ovan har vi endast skapat en databas. För att radera databasen, tryck på "X". För att redigera databasen, klicka på "ÄNDRA/VISA". Denna vy visas när du redigerar: Här kan du göra fyra val: 1. Lägg till ...

Vart hittar jag mina databasuppgifter (MSSQL) ?

Du hittar databasinformationen i din kontrollpanel under "Databaser > MSSQL" tryck "Redigera" till höger om den databasen som du vill ha uppgifter om.

Hur gör jag en connectionsträng i .NET?

Beroende på vad du kör med för databastyp så ser strängarna lite olika ut, nedan följer exempel på MySQL och MSSQL MySQL: Driver={MySQL ODBC 5.1 Driver}; Server=databasnamn-kundnummer.mssql.binero.se; Database=kundnummer-databasnamn; User=kundnummer_användarnamn; Password=lösenord;Option=3; MSSQL: Data Source=databasnamn-kundnummer.mssql.binero.se; Initial Catalog=kundnummer-databasnamn; Persist Security Info=True; User ID=kundnummer_användarnamn; Password=lösenord Här hittar du en br...