Anslutning via SSH-tunnel (MSSQL)

Denna guide förutsätter att du redan satt upp ett SSH-konto. Om du inte gjort det ännu, se länk nedan till en guide som beskriver hur du gör detta.

Av säkerhetsskäl tillåter inte Websupport extern anslutning till våra databasservrar i Websupport 2.0. Den negativa effekten det får med sig för våra kunder är att man (utan vidare) inte kan koppla upp sig mot sina databaser via externa programvaror (t.ex. Microsoft SQL Server Management Studio) vilket är besvärande för många som föredrar att arbeta i dessa istället för via våra webbaserade verktyg (såsom myLittleAdmin).

Lösningen på detta är att man använder sitt SSH konto hos oss för att skapa en tunnel man skickar sin trafik genom och på så sätt kunna göra anslutningen från extern plats.

Gör såhär för att sätta upp en SSH-tunnel:

Om du använder Putty (länk till nedladdning av Putty finns nedan):

Nedladdning

1. Starta Putty och lägg till ett konto. I rutan "Hostname" ska det stå ssh.websupport.se och i "Saved Sessions" väljer du ett namn på anslutningen. I det här exemplet har vi valt binero-sshtunnel:

2. I menyn till vänster navigerar du nu till Connection > SSH > Tunnels.

3. Börja med att skriva 1433 i fältet "Source port". I "Destination" skriver du in värdnamnet på databasservern följt av :1433. Anslutningar skall alltid gå via Websupports MSSQL-kluster som har adressen msXXb.sqlserver.se, där du byter ut XX mot det kluster du använder. Du kan se hela den aktuella serveradressen i kontrollpanelen om du klickar på Ändra/Visa på databasen. 

Exempelvis i det här fallet, så skriver vi ms02b.sqlserver.se:1433 i Destination-fältet). Se bild nedan:

 

4. Klicka därefter på knappen "Add" (markerad i bilden ovan).

5. Gå tillbaka till Sessions (samma vy som den första bilden i denna guide) i vänstermenyn och klicka på "Save".

6. Starta upp din tunnel genom att klicka på "Open".

7. Ange ditt SSH-login och lösenord:

Din SSH-tunnel är aktiv! Se till att inte stänga ner Putty under tiden du skall använda tunneln. Du kan nu börja arbeta med din databas genom att ange 127.0.0.1 eller localhost som värdnamn, och dina databasuppgifter.

I det här exemplet använder vi Microsoft SQL Server Management Studio, då ser det ut såhär:

Om du använder Linux / *BSD / Mac OS X:

Se till att du har en ssh-klient installerad. Detta ingår som regel i alla Linuxdistributioner, *BSD-distributioner och Mac OS X.

1. Öppna terminalen.

2. Skriv följande kommando. Du ansluter alltid till vårt MSSQL-kluster med adressen som du hittar i kontrollpanelen genom att klicka på Ändra/Visa på den aktuella databasen. Exemplet nedan visar den databas vi använt i ovan exempel och ska givetvis ersättas med värdnamnet på din databas:

ssh -fNg -L 1433:ms02b.sqlserver.se:1433 ditt-ssh-konto@ssh.websupport.se

Din tunnel är nu uppstartad och du kan arbeta 

Du kan nu starta upp din SSH-tunnel och logga in med ditt SSH-konto. Därefter kan du arbeta mot din lokala IP-adress eller localhost (127.0.0.1) när du arbetar med din databas.

Att tänka på

- Om du redan har en lokal MSSQL-server på samma maskin som du vill starta din SSH-tunnel från så kommer detta inte att fungera då de svarar på samma port (1433).

- Det är max  2 samtidiga anslutningar per SSH konto som tillåts så för att göra fler anslutningar än så krävs ytterligare SSH konton. Kontakta supporten för mer information.