Kom igång med MS SQL

1. Logga in i kontrollpanelen med ditt Websupportkonto.

2. Klicka på Databaser i menyn till vänster följt av MSSQL:

ms_sql_databas1.png

3. Du möts nu av vyn nedan. Klicka på "Lägg till databas" för att skapa en ny databas:

ms_sql_konto.png

4. Du möts nu av denna vy. Fyll i önskat namn på databasen. Namnet när databasen är skapad består av ditt kundnummer och namnet du anger i fältet till höger om rubriken "Databasnamn".

5. Ange sedan lösenord. Lösenordet måste vara komplext nog för att godkännas. Lösenordet måste bestå av 8-20 tecken och innehålla minst en gemen bokstav, en versal bokstav och en siffra.

Repetera sedan samma lösenord i det sista fältet.

6. Klicka sedan på lägg till.

ms_sql_12311.png

7. Om lösenordet inte godkänns visas detta felmeddelande:

Korrigera ditt lösenord enligt instruktionerna och klicka sedan på "Lägg till".

8. Din databas är nu skapad!

ms_sql_riktiga.png