Beroende på vad du kör med för databastyp så ser strängarna lite olika ut, nedan följer exempel på MySQL och MSSQL

MySQL:
Driver={MySQL ODBC 5.1 Driver};
 Server=databasnamn-kundnummer.mssql.binero.se;
 Database=kundnummer-databasnamn;
 User=kundnummer_användarnamn;
 Password=lösenord;Option=3; 
MSSQL:
Data Source=databasnamn-kundnummer.mssql.binero.se;
 Initial Catalog=kundnummer-databasnamn;
 Persist Security Info=True;
 User ID=kundnummer_användarnamn;
 Password=lösenord


Här hittar du en bra start för .NET

Här finner du en samlad sida för alla olika typer av connectionstrings