Ändra och radera databaser i MS SQL

Ibland vill man ändra saker. Ett lösenord kanske, eller så vill man radera databasen och börja om.

Här är en guide för det.

Öppna vyn för dina MSSQL-databaser. Detta hittar du i kontrollpanelen under Kontrollpanel > Databaser > MSSQL.

Detta är vyn över dina databaser:

MS_SQL.png

I fallet ovan har vi endast skapat en databas. För att radera databasen, tryck på "X". För att redigera databasen, klicka på "ÄNDRA/VISA".

Denna vy visas när du redigerar:

MS_SQL_DATABAS.png

 

Här kan du göra fyra val:

1. Lägg till ny databasanvändare genom att klicka på "Lägg till databasanvändare".

2. Radera eller ändra rättigheter för den databasanvändare du valt. Har du flera användare bör du se till att du väljer rätt användare vid redigeringen eller raderingen.

3. Redigera lösenord för databasanvändaren.

Om du endast vill radera användaren eller redigera dess rättigheter kan du använda snabbvalet ovanför  databasanvändaren "rättigheter/radera"

ms_sql_123.png

 

Vill du ändra lösenordet för databasanvändaren får du istället klicka på knappen "Redigera" till höger om databasanvändarens namn och rättigheter. Du får då upp följande vy:

MS_SQL_redigera_ibld.png

 

 

ms_sql_321.png

Ange nytt lösenord och repetera sedan detta lösenord. Lösenordet måste vara komplext nog för att godkännas. Lösenordet måste bestå av 8-20 tecken och innehålla minst en gemen bokstav, en versal bokstav och en siffra.

Rättighetssystemet i Websupports kontrollpanel bygger på att du kan ha flera databasanvändare och flera databaser. Därför är det viktigt att rätt databasanvändare får korrekta rättigheter till rätt databas.

Du kan därför ändra rättigheter beroende på om användaren ska blockeras från just denna databas ("Ingen åtkomst"), om användaren endast kan läsa information i databasen ("Skrivskyddad") eller om användaren ska kunna läsa och skriva data i databasen ("Läs/skriv"). 

Klicka sedan på "Spara" för att spara inställningarna eller "Avbryt" om du ändrat dig och inte vill spara vad du matat in. Notera att när du klickat spara så går det inte att ångra sig utan du måste istället mata in nya uppgifter igen.