Windows

Hur använder jag ASP.NET MVC3 och Entity Framework 4.1 CodeFirst på Binero?

Det första problemet är att EF4.1 vill skapa en databas som heter som din DbContext. Hos oss heter din databas något med ditt kundnummer först, och du kan inte döpa din DbContext till det. Lösningen på detta är att tvinga din DbContext att använda en ConnectionString. För att göra det så skriv till följande till din DbContext: public MyDbContext() : base("ConnectionStringName") Det vill säga se till att konstruktorn till din DbContext ärver av sig själv med namnet på din ConnectionString so...

Byt version av DotNet

Välj "Webbplats" i menyn i kontrollpanelen och sedan "Webbplatser". Nu visas samtliga webbplatser du har konfigurerade i ditt Websupport-konto. Genom att klicka på "Redigera" får du upp alla inställningar du kan göra på din webbplats. Under rubriken "Inställningar för Windows/IIS" kan du sedan välja fliken "Avancerat" och där finns det möjlighet att välja mellan DotNet 2.0 och DotNet 4.0. Under fliken "avancerat" kan du välja en rad inställningar, bland annat vilken version av DotNet ...

Vilka komponenter har ni installerade i er windowsmiljö?

Följande moduler/komponenter finns: - IIS URL Rewrite Module 2 - Microsoft ADO.NET Entity Framework 4.1 - Microsoft ASP.NET 2.0 AJAX Extensions 1.0 - Microsoft ASP.NET MVC 1.0 - Microsoft ASP.NET MVC 2 - Microsoft ASP.NET MVC 3 - Microsoft ASP.NET MVC 4 - Microsoft ASP.NET Web Pages - Microsoft Office Access database engine 2007 - MySQL Connector/ODBC 5.1 - Helicon Ape (http://www.helicontech.com/ape/doc/) - AspEmail 5.0.0.8 (Endast för klassisk ASP) - AspJpeg 2.1.0....

Vilken komponent har ni för att skicka mail via klassisk ASP?

För klassisk ASP så har vi ASPMail installerat.

Komprimeras utdata på era Windowsservrar?

Som standard så är det aktiverat att 2700 bytes (2,7 KB) komprimeras och att max diskutrymme per applikationspool med komprimerad data är 100 MB.

Hur styr jag cachen i web.config?

Att styra cachen för sin hemsida kan hjälpa väldigt mycket med att optimera den samt göra den snabbare, med följande kod i din web.config-fil kan du styra hur länge filerna anses vara fräscha: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <configuration> <system.webServer> <staticContent> <clientCache cacheControlMode="UseMaxAge" cacheControlMaxAge="10.00:00:00" /> </staticContent> </system.webServer> </configuration> Detta kommer göra så att filerna s...

Jag får felet "Validation of viewstate MAC failed."

Om du får felet "Validation of viewstate MAC failed." så beror det på att din webbsida ligger i ett kluster och när man använder vissa funktioner i .NET så kan detta fel uppstå. För att lösa problemet så behöver du lägga in en så kallad machinekey i sektionen <system.web> i din web.config fil. Du kan generera en komplett machineKey sektion här: http://www.eggheadcafe.com/articles/GenerateMachineKey/GenerateMachineKey.aspx

Vilka begränsningar finns för ASP.NET?

ASP.NET 2.0/3.5 ASP.NET 2.0/3.5 körs i så kallad Medium Trust vilket begränsar funktionaliteten. T ex kan man inte använda reflection eller nå filer utanför "public_html"-katalogen. ASP.NET 4.0 ASP.NET 4.0 körs i så kallad Full Trust och alla standard-namespaces finns tillgängliga.

Varför löper mina sessioner ut efter bara ett par minuter?

Varför löper mina sessioner ut efter bara ett par minuter? Hur ska jag göra för att mina sessioner inte ska tappas mellan de olika noderna? Eftersom vår miljö är lastbalanserad så kan det uppstå problem med att sessioner inte följer med från en nod till en annan. För att lösa det problemet så har vi satt upp en klustrad SQL-lösning för sessioner. Ändra följande rad i din web.config: <sessionState mode="InProc" /> Till: <sessionState mode="SQLServer" />