Jag får felet "Validation of viewstate MAC failed."

Om du får felet "Validation of viewstate MAC failed." så beror det på att din webbsida ligger i ett kluster och när man använder vissa funktioner i .NET så kan detta fel uppstå.
För att lösa problemet så behöver du lägga in en så kallad machinekey i sektionen <system.web> i din web.config fil.

Du kan generera en komplett machineKey sektion här:
http://www.eggheadcafe.com/articles/GenerateMachineKey/GenerateMachineKey.aspx