Hur styr jag cachen i web.config?

Att styra cachen för sin hemsida kan hjälpa väldigt mycket med att optimera den samt göra den snabbare, med följande kod i din web.config-fil kan du styra hur länge filerna anses vara fräscha:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<configuration>
  <system.webServer>
    <staticContent>
      <clientCache cacheControlMode="UseMaxAge" cacheControlMaxAge="10.00:00:00" />
    </staticContent>
  </system.webServer>
</configuration>

Detta kommer göra så att filerna sparas i besökarens webbläsare i 10 dagar.