Varför löper mina sessioner ut efter bara ett par minuter?

Varför löper mina sessioner ut efter bara ett par minuter?

Hur ska jag göra för att mina sessioner inte ska tappas mellan de olika noderna?

Eftersom vår miljö är lastbalanserad så kan det uppstå problem med att sessioner inte följer med från en nod till en annan. För att lösa det problemet så har vi satt upp en klustrad SQL-lösning för sessioner.

Ändra följande rad i din web.config:

<sessionState mode="InProc" />

Till:

<sessionState mode="SQLServer" />