Byt version av DotNet

Välj "Webbplats" i menyn i kontrollpanelen och sedan "Webbplatser". Nu visas samtliga webbplatser du har konfigurerade i ditt Websupport-konto.

Genom att klicka på "Redigera" får du upp alla inställningar du kan göra på din webbplats.

Under rubriken "Inställningar för Windows/IIS" kan du sedan välja fliken "Avancerat" och där finns det möjlighet att välja mellan DotNet 2.0 och DotNet 4.0.


Under fliken "avancerat" kan du välja en rad inställningar, bland annat vilken version av DotNet du vill använda för dina applikationer,

När du ställt in allt till din belåtenhet, klickar du på knappen "Spara".