CyberDuck

1. Starta CyberDuck. Klicka sedan på "Open Connection" eller "Ny anslutning" uppe i vänstra hörnet:

2. Ange servernamnet till ditt FTP-konto samt dina inloggningsuppgifter:

3. Klicka på "Connect" eller "Anslut" nere i högra hörnet. Du kommer nu, om dina kontouppgifter är korrekt inmatade, att loggas in på ditt FTP-konto.

Websupports FTP-servrar stödjer säkra anslutningar. Om du inte konfigurerat Cyberduck för detta kommer programmet att fråga dig om du vill byta till FTP-SSL, vilket vi rekommenderar. Vill du byta till FTP-SSL klickar du på "Change" eller "Ändra" i dialogrutan, annars klickar du på "Continue" eller "Fortsätt" om du vill ansluta dig i vanligt läge.

4. Du är nu ansluten. Genom att klicka på pilen till vänster om huvudmappen får du upp din katalogstruktur och kan där ladda upp, flytta och radera filer efter eget önskemål.