Inställningar för kalender

I Websupports webmail har du ett antal inställningar du kan göra:

1. Standardvy. Här kan välja om kalendern ska visas per månad, vecka eller dag.

2. Tidsluckor per timme. Här ställer du in många poster per timme du kan mata in.

3. Första veckodag. Standard för Sverige är Måndag.

4. Dagen börjar. Ställ in vilken tid som ska visas högst upp.

5. Arbetstid. Här kan du ställa in dina vanliga arbetstider.

6. Händelsefärg. Här kan ni ändra hur era inlägg kommer att färgläggas.

7. Kategorier. Standardkategorierna är Personal, Work, Family och Holiday (Privat, Arbete, Familj och Semester). Du kan lägga till ytterligare kategorier genom att skriva in namnet på den nya kategorin och sedan klickar ni på "Lägg till kategori". Du kan också ta bort befintliga kategorier genom att klicka på X-tecknet till vänster om respektive kategori eller ändra färg på dem.