Jag har fått ett mail med ärenderaden "Important Notice Regarding Your Domain Name(s)‏". Vad innebär mailet och vad ska jag göra?

Mailet skickas automatiskt ut till dig som äger en eller flera domän(er) i toppdomäner som exempelvis .com, .info, .org och .net.

I en del av avtalet som du ingår med leverantören av dessa toppdomäner när du köper domänen stipulerar att du måste ha korrekta kontaktuppgifter och telefonnummer kopplade till ägarinformationen av domänen. 

Du kan ordna detta genom att logga in i kontrollpanelen och se till att samtliga uppgifter är korrekt ifyllda.

Om dessa uppgifter inte är korrekta kan du missa en faktura för att förnya domänen och då kan den stängas av, och om du exempelvis vill överföra domänen till en ny ägare krävs att dessa uppgifter är korrekta innan överföringen godkänns.

Det kan också hända att domänen stängs av på grund av att kontaktuppgifterna inte stämmer. Detta är inget vi på Websupport initierar eller kontrollerar.