MySQL

Exportera databas från MySQL

OBS: Denna sida är avsedd för dig som har mer avancerade krav och kunskaper i hur man hanterar en databas. Om du känner dig minsta osäker på hur detta fungerar, kontakta istället supporten. Genom att klicka på redigeringsknappen för en databas kan du få fram ytterligare information och också komma åt ett webbaserat verktyg vid namn phpMyAdmin: 1. Logga in i phpMyAdmin Här anger du det användarnamn och lösenord som databasen fick när du skapade den. 2. Efter att ha loggat in möts du av följ...

Anslutning via SSH-tunnel (MySQL)

Denna guide förutsätter att du redan satt upp ett SSH-konto. Om du inte gjort det ännu, se länk nedan till en guide som beskriver hur du gör detta. Av säkerhetsskäl tillåter inte Websupport extern anslutning till våra databasservrar. Den negativa effekten det får med sig för våra kunder är att man (utan vidare) inte kan koppla upp sig mot sina databaser via externa programvaror (t.ex. MySQL Workbench) vilket är besvärande för många som föredrar att arbeta i dessa istället för via våra webbasera...

Skapa en databas i MySQL

För att skapa en databas, gör så här: 1. Logga in i kontrollpanelen 2. Välj "Databaser" i menyn följt av "MySQL" 3. Här är vyn över de databaser du skapat. Eftersom du ännu inte skapat en databas ännu så klickar du på knappen "Lägg till databas": 4. Ett nytt fönster presenteras nu. Här får du ange namn på databasen och vad den ska ha för lösenord. Tänk på att välja ett komplext lösenord för se till att säkerheten för din information är hög. I fältet till höger om rubriken "Namn på data...

Vad är MySQL?

MySQL är en databashanterare. Den använder sig av frågespråket SQL och är gratis att använda. Det man använder MySQL till är att administrera databaser.

Vart hittar jag mina databasuppgifter? (MySQL)

Du hittar databasinformationen i din kontrollpanel under "Databaser > MySQL" tryck på "Redigera" till höger om den databasen som du vill ha uppgifter om.

När jag importerar min databas så säger den att den inte kan skapa databasen information_schema

Detta beror ofta på att någon försökt exportera både databasen och något som heter information_schema (det sistnämda ska inte med) Det du får göra då är att redigera SQL-filen med en ordbehandlare och ta bort denna rad: CREATE DATABASE `information_schema` DEFAULT CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci; USE `information_schema`;

Hur importerar/exporterar jag min MySQL-Databas?

Det finns två alternativ vid import och export av MySQL databaser, via phpMyAdmin eller SSH (https://loopia.ladesk.com/694414-Kan-jag-hantera-databaser-via-SSH-mysql) Här finns en guide på hur du går till väga via phpMyAdmin ------------------------- OBS: Denna guide är avsedd för dig som har mer avancerade krav och kunskaper i hur man hanterar en databas. Om du känner dig osäker på hur detta fungerar, kontakta istället supporten. Genom att klicka på redigeringsknappen för en databas ...