Vad är MySQL?

MySQL är en databashanterare. Den använder sig av frågespråket SQL och är gratis att använda.  
Det man använder MySQL till är att administrera databaser.