Skapa en databas i MySQL

För att skapa en databas, gör så här:

1. Logga in i kontrollpanelen

2. Välj "Databaser" i menyn följt av "MySQL"

3. Här är vyn över de databaser du skapat. Eftersom du ännu inte skapat en databas ännu så klickar du på knappen "Lägg till databas":

4. Ett nytt fönster presenteras nu. Här får du ange namn på databasen och vad den ska ha för lösenord. Tänk på att välja ett komplext lösenord för se till att säkerheten för din information är hög. 

I fältet till höger om rubriken "Namn på databas" anger du namnet på databasen. Namnet blir sedan ditt kundnummer följt av ett bindestreck och sedan namnet du angav.

I fältet till höger om rubriken "Lösenord" anger du ditt önskade lösenord.

I fältet till höger om rubriken "Repetera lösenord" anger du samma lösenord igen.

När du är klar, klicka på "Lägg till" och vänta några sekunder medan din databas skapas.

5. När din databas är skapad, kommer du att se en vy som ser ut som vårt exempel nedan. Här kan du nu radera databasen genom att trycka på det röda krysset, eller redigera och ändra lösenord genom att klicka på knappen "Ändra/Visa".

2. Avancerad hantering av en databas.

OBS: Denna sida är avsedd för dig som har mer avancerade krav och kunskaper i hur man hanterar en databas. Om du känner dig minsta osäker på hur detta fungerar, kontakta istället supporten.

Genom att klicka på "Ändra/Visa" för en databas kan du få fram ytterligare information och också komma åt ett webbaserat verktyg vid namn phpMyAdmin

Efter att ha klickat på "Ändra/Visa" visar sig följande information:

Här kan du lägga till ytterligare ett konto som kan hantera databasen. Notera att detta inte är ett konto som du kan använda för att logga in i kontrollpanelen med utan ett konto som används enbart för kommunikation med databasen. För att lägga till ett konto till klickar du på knappen "Lägg till databasanvändare"

Till höger om texten "URL till Web Admin" finner du också länken till phpMyAdmin-verktyget för denna databas. Genom att klicka på länken ovan kommer du till loginrutan för phpMyAdmin:

Här anger du det användarnamn och lösenord som databasen fick när du skapade den.

Efter att ha loggat in möts du av följande vy, där du kan få mer information om din databas och också göra mer avancerade ändringar som att exempelvis läsa in en databasdump från en annan server.

Vi förutsätter här att du har goda kunskaper i hur du arbetar med en databas. Om så inte är fallet finns det en rad guider på Internet att läsa i för att lära sig mer:

phpMyAdmin FAQ

How to administer MySQL via Web