Exportera databas från MySQL

OBS: Denna sida är avsedd för dig som har mer avancerade krav och kunskaper i hur man hanterar en databas. Om du känner dig minsta osäker på hur detta fungerar, kontakta istället supporten.

Genom att klicka på redigeringsknappen för en databas kan du få fram ytterligare information och också komma åt ett webbaserat verktyg vid namn phpMyAdmin:

1. Logga in i phpMyAdmin

Här anger du det användarnamn och lösenord som databasen fick när du skapade den.

2. Efter att ha loggat in möts du av följande vy, där du kan få mer information om din databas och också göra mer avancerade ändringar som att exempelvis läsa in en databasdump från en annan server.

 

3. Klicka på databasnamnet till vänster och klicka sen på fliken "Exportera" i menyn längst uppe. Du får då upp denna vy:

 

4. Vill du exportera hela databasen är det här bara att trycka på kör, men du kan även välja att endast exportera vissa tabeller, ändra teckenuppsättning samt komprimering genom att bocka i "Anpassad" under "Export metod". Du kan även välja att exportera databasen i ett annat format än det förvalda SQL, exempelvis som CSV eller JSON.

När du gjort alla val, klicka på "Kör" nere i vänstra hörnet.