Visa innehåll i webbkatalog

Beroende på om du väljer Windows/IIS eller Linux/Apache kan du aktivera en funktion där du kan visa innehållet i en webbkatalog till dina besökare, så kallad mapplistning.

Linux/Apache

Under fliken "Avancerat" kan du välja att slå på mapplistning. Detta innebär att dina besökare kan se katalogerna i din webbplats om inga PHP- eller HTML-dokument finns för att visa information.

Windows/IIS

Under fliken "avancerat" kan du välja att göra det möjligt för besökare att se din katalogstruktur om ingen ASP- eller HTML-sida finns för att visa information.

När du ställt in allt till din belåtenhet, klickar du på knappen "Spara".