Felsidor

Websupport har i förväg konfigurerat 30 olika felsidor beroende på . I de allra flesta fall är dessa helt rätt men de kunder som vill kan själva ändra i dessa sidor för att få in en text som är precis just rätt.

Klicka på Domän och Webbplats > Felsidor

Följande sida visas då:

I detta exempel vill du redigera felmeddelandet för kod 404, det vill säga, att en resurs som en webbläsare frågar efter inte finns. Detta är troligen den överlägset mest använda felsidan och därför kan det vara roligt att vara lite kreativ med den.

Tre val finns:

Standard: Den vanliga sidan som alla våra kunder använder som standard.

Intern URL: En sida som finns i din webbplats här på Websupport.

Extern URL: En länk till en extern sida, alltså en webbsida som inte finns i ditt konto är på Websupport.