Hur startar jag om applikationspoolerna på en windowswebbplats?

En applikationspool är Windows lösning för att i IIS (Microsofts webbserverlösning)  lagra och kompilera upp den eller de webbplatser som är associerad till poolen i fråga. Här sätts också de begränsningar på t.ex. CPU och minnesutnyttjande som sajterna kan nyttja. När en applikation kraschar (t.ex. på grund av upprepade syntaxfel som hindrar den från att kompilera upp) så har du hittills som kund inte haft något verktyg för att kontrollera detta eller för att åter starta upp applikationen efter att problemet lösts.

Dessutom ligger som bekant alla webbplatser klustrade och balanserade över flertalet servrar, vilket gör att flertalet applikationspooler per kund existerar och det kan då inträffa att t.ex. endast en pool av totalt 10 stannar, vilket i sin tur ger ett inkonsekvent funktionalitet för besökare (enkelt uttryckt är det 1/10 chans att servern kommer leverera ett fel).

För att hantera applikationspooler väljer du i kontrollpanelen "Domän och Webbplats > Webbplatser".

Därefter klickar du på "Hantera" till höger om den Windowswebbplats det gäller. I rutan som fälls ut klickar du på "Hantera applikationspool".

Där kan du välja att antingen starta om alla applikationspooler samtidigt, genom att klicka på pilcirkeln ovanför tabellen. Eller så kan du starta om applikationspoolerna nod för nod genom att klicka på pilcirkeln på respektive rad i tabellen.

En omstart av dina applikationspooler innebär att den nuvarande IIS-processen slutar ta in nya requests, och en ny kompileras upp. Detta kan vara ett bra verktyg för att få förändringar i vissa filer att slå igenom snabbare på alla noder.