Website Buildern är byggt för att hanteras av en administratör åt gången från ett konto. Det går därför inte att vara inloggad på samma konto från flera datorer samtidigt för att göra det möjligt att flera personer administrerar och uppdaterar webbplatsen samtidigt.  

Det går tyvärr inte att ha flera konton hos Websupport för att administrera en och samma Website Builder-installation från dessa konton.