Med .htaccess så kan du göra flera olika sorters omdirigeringar t.ex.

# Dirigera om en sida helt och hållet
Redirect 301 / http://exempelsida.se/
# Dirigera om indexfilen till en undermapp Redirect /index.html http://exempel.se/nymapp/
# Dirigera om en mapp till en annan adress
Redirect /mappnamn http://exempel.se/
# Omdirigera en gammal sökväg till en ny sökväg. Redirect /gammalsökväg/gammalfil.html http://exempel.se/nysökväg/nyfil.html
# Använd en specifik fil som indexfil (den som laddas först när folk besöker er sida) DirectoryIndex exempelindex.html