Om du inte vill använda standard-felsidor på din hemsida så kan följande kod hjälpa.
Om du vill ersätta det vanligaste felet (404 not found) så gäller följande:

ErrorDocument 404 /errors/not_found.html

Du kan lägga till flera genom att bara byta rad:

ErrorDocument 403 /errors/forbidden.html
ErrorDocument 404 /errors/not_found.html

Du kan använda följande felkoder:

401 Unauthorized - Någon försöker komma åt en sökväg som är lösenordskyddad
403 Forbidden - Webbläsaren har inte rättigheter att se materialet
404 Not Found - Webbläsaren kan inte hitta materialet som söks.
500 Internal Server Error - Servern kunde inte fullfölja processen
502 Bad Gateway - Servern fick ett felaktigt svar från upstream
503 Service Unavailable - Servern kan för närvarande inte hantera förfrågningen