Linux

Hur skapar jag en .htaccessfil?

En .htaccessfil kan du skapa i dem allra flesta textredigeringsprogram. Anteckningar för windows fungerar fint, se till att döpa filen till endast .htaccess när du sparar. Det kan dock på vissa operativsystem med vissa program inte fungera, då kan du ta dig runt det genom att ta följande steg. - Skapa en fil som heter htaccess.txt och skriv in de nödvändiga koderna - Ladda upp filen till din public_html-katalog, döp sedan om den via ditt ftp program till .htaccess Om du skapar filen...

Specifika felsidor via .htaccess

Om du inte vill använda standard-felsidor på din hemsida så kan följande kod hjälpa. Om du vill ersätta det vanligaste felet (404 not found) så gäller följande: ErrorDocument 404 /errors/not_found.html Du kan lägga till flera genom att bara byta rad: ErrorDocument 403 /errors/forbidden.html ErrorDocument 404 /errors/not_found.html Du kan använda följande felkoder: 401 Unauthorized - Någon försöker komma åt en sökväg som är lösenordskyddad 403 Forbidden - Webbläsaren har inte rättigheter at...

Vilka Ruby-on-Rails moduler har ni?

Vi har för närvarande inte stöd för Ruby on Rails.

Vad är .htaccess?

Med .htaccess så kan du skräddarsy hur dirigeringar, kataloger, felmeddelande och allt där till ska bete sig.

Hur kan jag omdirigera min hemsida via .htaccess?

Med .htaccess så kan du göra flera olika sorters omdirigeringar t.ex. # Dirigera om en sida helt och hållet Redirect 301 / http://exempelsida.se/ # Dirigera om indexfilen till en undermapp Redirect /index.html http://exempel.se/nymapp/ # Dirigera om en mapp till en annan adress Redirect /mappnamn http://exempel.se/ # Omdirigera en gammal sökväg till en ny sökväg. Redirect /gammalsökväg/gammalfil.html http://exempel.se/nysökväg/nyfil.html # Använd en specifik fil som indexfil (den som ladda...

Begränsa direktlänkning till filer

Om du känner att många människor direktlänkar till t.ex. bilder som du lagt upp och slukar trafik så kan du begränsa det genom att stänga av så kallad hotlinking Följande kod kommer bara att helt stänga av direktlänkning RewriteEngine on RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^$ RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^http://(www\.)?din-hemsida.se/.*$ [NC] RewriteRule \.(gif|jpg|jpeg|bmp|zip|rar|mp3|flv|swf|xml|php|png|css|pdf)$ - [F] Följande kod kommer att lägga in en alternativ mediafil istället: RewriteE...

Vad har ni för PHP konfiguration?

Ni kan se en php info HÄR (https://phpinfo.websupportinfo.se) den innehåller information om vilken version av php vi kör, samt vilka moduler vi har på- eller avslagna samt annan nyttig information som ni kan tänkas behöva. (Denna phpinfo() gäller för företagspaket, privatpaket har andra nivåer på t.ex. memory_limit)

Stödjer ni PEAR?

Stödjer ni PEAR? Pear finns inte hos oss som standard, men man kan installera det själv vid behov.

Kör ni med LAMP?

Ja, hos oss så använder vi LAMP (linux, apache, mysql, php)

Vilka Perl moduler har ni?

I dagsläget så har vi tyvärr inte stöd för Perl.

Vad kör ni med för filsystem på era linuxservrar?

Vi använder filsystemet NFS för era filer.

Hur ställer jag in tidszon via htaccess?

Du kan ställa in tidszon via t.ex. följande kod i din .htaccess: SetEnv TZ Europe/Stockholm

Hur styr jag cachen via .htaccess?

För att ställa in vilket expire-värde (hur länge en fil ska cachas) som ska vara default så kan man använda sig av följande rader i sin .htaccess: ExpiresActive On ExpiresDefault "access plus 4 hours" Det måste inte anges i timmar utan följande är tillåtna värden: years months weeks days hours minutes seconds Om man vill detaljstyra lite och ha olika expire-värden på olika typer av filer så är det också möjligt. Då anger man det i sekunder och det finns två typer av expire-värden, den första ...

Har ni phpSuExec eller suPHP?

Tyvärr så har vi i dagsläget inte stöd för phpSuExec eller suPHP.

Hur många processer kan mina PHP-skript använda?

Du har för närvarande 5 processer att tillgå per nod och din sida ligger mellan 10-20 noder, vilket ger mellan 50-100 processer.

Slå på mapplistning via .htaccess

Om du vill att folk som surfar in på en viss mapp ska se filerna som ligger där så måste du slå på något som kallas för mapplistning, Detta kan du göra genom att lägga till följande rad i .htaccess Options +Indexes

Körs PHP som CGI eller Apache/Litespeed?

Vi kör PHP som CGI/FastCGI i dagsläget. Du kan se detta i din php-info under Server API.

Hur skriver jag om så alla besökare kommer till https?

Enklast är att skapa en .htaccess-fil i den katalog omskrivningen ska göras (vanligtvis public_html) och lägga dit följande kod: RewriteEngine on RewriteCond %{HTTP_HTTPS} !=on RewriteRule ^(.*)$ https://domännamn.se/$1 (https://xn--domnnamn-2za.se/%241) [R=301,L]

Kan jag ändra Server-klockan?

Kan jag ändra Server-klockan? Du kan tyvärr inte ändra tiden på server-klockan däremot så kan du ändra tidzon via PHP med hjälp av följande kodexempel: <?php putenv("TZ=Europe/Amsterdam"); ?> <?php date_default_timezone_set("America/Los_Angeles"); ?>