Kan jag ändra Server-klockan?

Kan jag ändra Server-klockan?

Du kan tyvärr inte ändra tiden på server-klockan däremot så kan du ändra tidzon via PHP med hjälp av följande kodexempel:

<?php
 putenv("TZ=Europe/Amsterdam");
?>
<?php
 date_default_timezone_set("America/Los_Angeles");
?>