Om du känner att många människor direktlänkar till t.ex. bilder som du lagt upp och slukar trafik så kan du begränsa det genom att stänga av så kallad hotlinking

Följande kod kommer bara att helt stänga av direktlänkning

 RewriteEngine on
 RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^$
 RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^http://(www\.)?din-hemsida.se/.*$ [NC]
 RewriteRule \.(gif|jpg|jpeg|bmp|zip|rar|mp3|flv|swf|xml|php|png|css|pdf)$ - [F]

Följande kod kommer att lägga in en alternativ mediafil istället:

 RewriteEngine on
 RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^$
 RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^http://(www\.)?din-hemsida.se/.*$ [NC]
 RewriteRule \.(gif|jpg)$ http://www.din-hemsida.se/bildfil.jpeg [R,L]