Hur styr jag cachen via .htaccess?

För att ställa in vilket expire-värde (hur länge en fil ska cachas) som ska vara default så kan man använda sig av följande rader i sin .htaccess:

ExpiresActive On
ExpiresDefault "access plus 4 hours"

Det måste inte anges i timmar utan följande är tillåtna värden:
years
months
weeks
days
hours
minutes
seconds

Om man vill detaljstyra lite och ha olika expire-värden på olika typer av filer så är det också möjligt.
Då anger man det i sekunder och det finns två typer av expire-värden,
den första är baserad på när man senast besökte/laddade filen (Accessed the file) och betecknas då med ett A innan värdet i sekunder.
Den andra typen är ändrad (last modified) och betecknas då med ett M innan värdet i sekunder.
Notera att det inte ska vara något mellanslag efter A:et eller M:et innan siffrorna/sekundangivelsen.

Nedan är ett exempel som innehåller olika regler baserade på senast besökta för olika MIME-/fil-typer:

ExpiresActive On
ExpiresByType application/javascript A900
ExpiresByType application/x-javascript A900
ExpiresByType text/javascript A900
ExpiresByType text/html A90
ExpiresByType text/xml A90
ExpiresByType text/css A900
ExpiresByType text/plain A62
ExpiresByType image/gif A14400
ExpiresByType image/jpg A14400
ExpiresByType image/jpeg A14400
ExpiresByType image/png A14400
ExpiresByType image/bmp A14400
ExpiresByType application/x-shockwave-flash A3600


Dessa regler går självklart att kombinera.
För mer info, se http://httpd.apache.org/docs/2.0/mod/mod_expires.html