Om du vill att folk som surfar in på en viss mapp ska se filerna som ligger där så måste du slå på något som kallas för mapplistning,

Detta kan du göra genom att lägga till följande rad i .htaccess

Options +Indexes