Vad är FTP?

FTP står för File Transfer Protocol och används för att föra över filer, exempelvis från sin dator till sitt utrymme på Websupport, eller vice versa.