Jag har problem med att logga in via FTP, vad är fel?

Oftast beror detta på brandväggar som hindrar åtkomsten, det man kan göra är att låta FTP-programmet jobba i passivt läge. I inställningarna för webbplatsen i ert FTP-program kan ni kryssa i att programmet ska arbeta i "passive mode" (PASV).

Fortsätter problemen kan ni prova att stänga av er brandvägg och eventuella anti-virusprogram.

Har man Comhem's modem Scientific Atlanta EPC2434 kan man prova att stänga av modemets "Firewall Protection".