Vad är Session, Data, Logs och public_html-mapparna till för?

Mappen Sessions använder vi för att lagra sessioner, Data-mappen är till för de som vill lagra någonting utanför public_html, eftersom att public_html-mappen är publik och alla filer går att nå. Mappen Logs är till för lagring av statistik.