Beroende på om din sida är på linux och om den är på windows så är de absoluta sökvägarna lite annorlunda:

För Windows så är den absoluta sökvägen: 

\\atm.binero.net\content\XX\YYYYYY\domän

Där XX = de två sista siffrorna i ditt kundnummer och YYYYYY = Ditt fullständiga kundnummer

För Linux så är sökvägen: 

/storage/content/XX/YYYYYY/domän/

Där XX = de två sista siffrorna i ditt kundnummer och YYYYYY = Ditt fullständiga kundnummer