Min mail verkar vara försenad

Om man skickar och tar emot mail med stora bifogade filer så kan dessa ta ett tid innan dem levereras, nätverkshastighet och liknande kan även vara en bestämmande faktor i leveranstid.