OpenCart

Hantera tillverkare

Lägg till tillverkare Lägg till vilka tillverkar du har för att sedan kunna ange dem när du lägger till en ny produkt. Detta gör du genom att klicka på ”katalog” i huvudmenyn och sedan på ”tillverkare”. Nu ser du en lista över vilka tillverkare som är inlagda i systemet. Klicka på ”infoga” för att lägga till en ny tillverkare. Ange de värden som behövs i from av namn etc. Du kan även lägga upp tillverkarens logotyp här. Klicka sedan på ”spara” för att lägga till den nya tillverkaren i systeme...

Lägg till informationssidor

För att ändra information rörande leverans, policy och liknande klickar du på ”katalog” i huvudmenyn och sedan på ”information”. Klicka på ”ändra”-länken bredvid respektive informationskategori som du vill ändra. Skriv in dina ändringar och klicka sedan på ”spara”. För att lägga till ny information bockar du för respektive kryssruta vid den informationskategori du vill radera och klicka sedan på ”radera” och sedan ”ok” Nu är informationen borttagen från systemet.

Administrera beställningar och kunder

En av huvudfunktionerna är att kunna se och administrera vilka beställningar som man har fått. Detta gör man genom att klicka på ”försäljning” i huvudmenyn och sedan ”order”. Nu får du en lista på alla ordrar som du fått. För att se hur den ser ut och administrera ordern ”klickar du på ”visa” länken bredvid respektive order.” De olika områdena betyder: Orderdetaljer: Beskrivning av beställning och när den är lagd. Härifrån kan du också skicka faktura via e-post till kunden. Betalningsdetalj...

Hantera produkter

Lägg till produkt För att lägga till en produkt klickar du på ”katalog” i huvudmenyn och sedan på ”produkter”. Nu visas en lista över de produkter som du har inlagda i systemet. Klicka på ”infoga” för att infoga en ny produkt. Ange de värden och alternativ som du vill och behöver ange. Klicka sedan på ”spara” för att spara produkten. Allmänt: Här anger du produktnamn och produkt- beskrivning. Data: Här anger du produktens pris, moms, lägger till produktens bild etc. Länkar: Här anger du vilk...

Lägg till kategorier

En av de viktigaste alternativen för en e-butik är att få med sitt sortiment som man har till försäljning. Vi börjar med att lägga till vilka produktkategorier som skall finnas med. För att lägga till en ny kategori, klicka på ”katalog” i huvudmenyn och sedan på ”kategorier”, nu ser du en lista över alla kategorier du har upplagt. Klicka på ”infoga” för att lägga till en ny kategori. Fyll i de uppgifter som behövs bland annat kategorinamn, om det skall vara en underordnad kategori eller inte et...

Lägg till valuta

Varje land har sin valuta och givetvis vill man kunna ha olika valutatyper för att anpassa butiken efter det land som man skall vara verksam i. För att du skall kunna lägga till en ny valuta klickar du på alternativet ”system” i ”huvudmeny” och sedan på ”lokalt” och efter det på ”Valutor”. Nu ser du en lista över vilka valutor som du har inlagda i systemet. Klicka därefter på ”infoga”. Nu ska du ange de uppgifter som den nya valutan behöver. När du är klar klickar du på ”spara”. Ange standar...

Inställningar och design

Till butiken kan man behöva ange butikens namn, lägga till logo, byta adress och mycket mer. För att ställa in dessa standardinställningar klickar du på ”system” i huvudmenyn och väljer där ”inställningar”. Klicka på ”ändra länken”. I nästa fönster hittar du olika inställningsalternativ för din e-butik. Allmänt: Under denna kategori anger du butikens namn, ägare, adress etc. Butik: Här anger du den titel som syns i webbläsaren, här anger du även den metadata (sökord) som du vill få indexerade....