Hantera produkter

Lägg till produkt

För att lägga till en produkt klickar du på ”katalog” i huvudmenyn och sedan på ”produkter”. Nu visas en lista över de produkter som du har inlagda i systemet. Klicka på ”infoga” för att infoga en ny produkt. Ange de värden och alternativ som du vill och behöver ange. Klicka sedan på ”spara” för att spara produkten.

Allmänt: Här anger du produktnamn och produkt- beskrivning.

Data: Här anger du produktens pris, moms, lägger till produktens bild etc.

Länkar: Här anger du vilken kategori som produkten skall tillhöra.

Spec: Här anger du produktens specifikationer.

Alternativ: Ange vilka alternativ produkten kan ha.

Mängdrabatt: Här kan du ange om det skall finnas någon automatisk rabatt om man köper för en viss summa eller vist antal.

Kampanj: Här lägger du upp datumstyrda kampanjer. Bild: Ange produktbilden/bilderna här. Lojalitetspoäng: Ange poäng för lojalitet här.

Design: Ange vilken layout utvisningen skall ha.

Ta bort produkt

Ibland vill man ta bort en produkt och det gör man genom att klicka på ”katalog” i huvudmenyn och sedan på ”produkter” Nu får du upp en lista över vilka produkter som du har i ditt system.

Bocka för den kryssruta bredvid respektive produkt som du vill ta bort och klicka sedan på ”radera” och välj ”ok”. Vald produkt är nu raderad.