Lägg till kategorier

En av de viktigaste alternativen för en e-butik är att få med sitt sortiment som man har till försäljning. Vi börjar med att lägga till vilka produktkategorier som skall finnas med.

För att lägga till en ny kategori, klicka på ”katalog” i huvudmenyn och sedan på ”kategorier”, nu ser du en lista över alla kategorier du har upplagt. Klicka på ”infoga” för att lägga till en ny kategori. Fyll i de uppgifter som behövs bland annat kategorinamn, om det skall vara en underordnad kategori eller inte etcetera. När du är klar, klickar du på ”spara”.

För att lägga till en ny underkategori i en redan befintlig kategori klickar du på ”katalog” sedan ”kategorier” och därefter på ”infoga”. Du anger på samma sätt som tidigare de uppgifter som behövs och under undermenyn väljer du alternativet ”data” och i inställningarna väljer du under ”överordnad kategori” vilken befintlig kategori den skall ligga under.

Ta bort kategori

Ibland vill man ta bort en kategori och det gör man genom att klicka på ”katalog” i huvudmenyn och sedan på ”kategorier”. Nu får du upp en lista över vilka kategorier som du har i ditt system.

Bocka för den kryssruta bredvid respektive kategori som du vill ta bort och klicka sedan på ”radera” och välj ”ok”. Nu är vald kategori raderad.

OBS! Du kan enbart radera kategorier som inte innehåller några produkter. Då kategorin innehåller produkter får du radera dessa först och sedan kategorin.