Hantera tillverkare

Lägg till tillverkare

Lägg till vilka tillverkar du har för att sedan kunna ange dem när du lägger till en ny produkt. Detta gör du genom att klicka på ”katalog” i huvudmenyn och sedan på ”tillverkare”. Nu ser du en lista över vilka tillverkare som är inlagda i systemet.

Klicka på ”infoga” för att lägga till en ny tillverkare.

Ange de värden som behövs i from av namn etc. Du kan även lägga upp tillverkarens logotyp här. Klicka sedan på ”spara” för att lägga till den nya tillverkaren i systemet.

Ta bort tillverkare

Ibland vill man ta bort en tillverkare och det gör man genom att klicka på ”katalog” i huvudmenyn och sedan på ”tillverkare”, nu får du upp en lista över vilka tillverkare som du har i ditt system.

Bocka för den kryssruta bredvid respektive tillverkare som du vill ta bort och klicka sedan på ”radera” och välj ”ok”. Vald tillverkare är nu raderad.