Lägg till informationssidor

För att ändra information rörande leverans, policy och liknande klickar du på ”katalog” i huvudmenyn och sedan på ”information”. Klicka på ”ändra”-länken bredvid respektive informationskategori som du vill ändra. Skriv in dina ändringar och klicka sedan på ”spara”.

För att lägga till ny information bockar du för respektive kryssruta vid den informationskategori du vill radera och klicka sedan på ”radera” och sedan ”ok” Nu är informationen borttagen från systemet.